Paigaldustööde maksumus kalkuleeritakse vastavalt paigaldustingimustele. Kui töid teostades ilmneb lisatööde vajadus, teavitatakse sellest koheselt, et kokku leppida lõplik tööde maht ning maksumus.

  • Kokkulepitud inventari paigaldusala peab olema kaupade saabumise hetkeks tühi ja võimaldatud ka vaba ala kaupade ladustamiseks. Paigaldajate kohustusse ei kuulu ala vabastamine kliendi kaupadest/prügist. Tööde alguse takistamisega on paigaldajal õigus küsida ootetundide eest eraldi tasu.
  • Kui tellitud montaažitöid kokkulepitud ajal alustada ei ole võimalik, peab sellest teavitama ette eelmisel tööpäeval. Etteteatamata tühi kohalesõit on tasustatav vastavalt hinnakirjale.
  • Tööde tellija tagab paigaldajale kõik vajaminevad joonised. Jooniste või paigalduseks vajamineva informatsiooni puudumisel on õigus paigaldus koheselt katkestada, vältimaks edaspidiseid arusaamatusi. Kui joonistel olev info oli puudulik, siis juba tehtud tööde ümbertegemise kohustust paigaldajatel ei ole.
  • Kliendi kohustus on tagada ruumides valgustus ja elektritoide 220V.
    Käärtõstelavade paigalduse puhul 3 x 220/380V. Kui tööde teostamine on välistingimustes või ruumid on eritemperatuuriga (-1 või külmem) peab sellest töövõtjat ette teavitama.
  • Klient või tööde tellija on kohustatud paigaldajaid informeerima seina- ja põrandasisestest torudest või kaablitest, mida on oht puurides vigastada. Samuti ebastandartsetest põranda või seinte kalletest, mis toovad tööde tegemisel kaasa lisa ajakulu.

Hinnakiri:
Ootetund 25€+km
Lisatööd kliendi soovil 25€/h per paigaldaja
Tühi väljasõit / uue väljasõidu hind 30€+km (Tallinnast väljaspool lisandub km. tasu 0,8 eur km, üks suund)