E-poe müügitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Veebipoe omanik on Laomaailm AS  (registrikood 10077541), asukohaga Linamäe 2, Tänassilma küla, 76406, Saku vald, Harjumaa).
Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

1.2 Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

1.3 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Storit e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.4 Laomaailm AS on õigustatud Storit e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.storit.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.storit.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Laomaailm AS vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1 Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub käibemaks ja  tasu kauba kättetoimetamise eest. Kõik veebipoes müüdavate kaupade hinnad on eurodes.

2.2. Kui ostja on soovinud kauba kohaletoimetamist, lisandub tellimusele transpordikulu 15% tellitud toodete hinnast.  Kehtib transpordile üle Eesti. Transpordikulu lisatakse Teie tellimusele ja  see edastatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel antud e-posti aadressile koos tellimuse sisuga.
E-poest tehtud üle 1000 € (+km) suurustele tellimustele transport üle Eesti tasuta. Tasuta transport kehtib ainult e-poest ostes seal kehtivate tavahindadega.

2.3. Paigalduse soovi korral tehakse paigalduse hinnapakkumine vastavalt konkreetsel tellimusel sisalduvale.

2.4 Hinnavead ja inimlikud eksitused

Kui veebipoes on hinnaviga, mis tekkinud inimliku eksituse või tehnilise rikke tõttu on õigus Laomaailma veebipoel õigus viga parandada. Kui tehing on tekkinud ebaõigete andmete põhjal, on nii tarbijal kui ka Laomaailmal õigus tehing kulusid kandmata lõpetada.

Ilmsed hinnavead võivad hõlmata järgmist loetelu, kuid ei pruugi piirduda nendega:

a) toote hind on 0,00€
b) hinda pole üldse märgitud
c) toote tavaline või õiglane turuhind on mitu või enam korda kõrgem kui veebipoes näidatud hind

3. Toodete eest tasumine

3.1. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Laomaailm AS arvelduskontole.

3.2. Toodete eest saate tasuda pangaülekandega (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay pangalingi vahel) või krediitkaardiga. Pangalinke vahendab Maksekeskus AS.

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Laomaailma veebipoe arvelduskontole.
Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

3.3. Ettevõtetele, kes on juba Laomaailm AS kliendid ja kellel puuduvad maksehäired, väljastame arve pärast kaubale järeletulemist/väljasaatmist maksetähtajaga 7 päeva või vastavalt kokkuleppele. Esmakordselt Laomaailm AS-st ostu sooritavatele äriklientidele ja eraisikutele väljastame pärast tellimuse tegemist ettemaksuarve.
Tellimus ja ettemaksuarve tühistatakse kui ostusumma ei ole 3 tööpäeva jooksul laekunud!

3.4. Tootjapoolsete hinnakõikumiste puhuks jätab Laomaailm AS endale õiguse vajadusel hindu korrigeerida. Lisaks jätame endale õiguse trükivigadele ja teha toodete andmetes ja müügitingimustes muudatusi ja parandusi sellest ette teavitamata.

3.5 Arve tähtaegsel mittetasumisel tasub Tellija Täitjale viivist 0,5% tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.

3.6 Vastavalt VõS § 88 lg 8, 9 toimub täitmine esmalt kulutuste, seejärel juba sissenõutavaks muutunud intresside, viiviste, trahvide ning lõpuks põhikohustuse katteks.

3.7 Kohustuste täielikul mittetäitmisel on Võlausaldajal õigus eraldi etteteatamiseta teavitada võlgnevustest kolmandaid osapooli, sh maksehäireregistri vahendusel. Samuti võib kaasneda kogu võla sissenõudmine kolmanda osapoole, sh inkassoettevõtte ja/või kohtu kaudu.

3.8 Võlgnevuse mittetähtajalisel tasumisel loovutatakse nõue koos kõrvalnõuetega inkassoettevõttele sissenõudmiseks.

3.9 Omandiõgus kaubale läheb üle Tellijale peale kauba eest tasumist ning Täitjal on õigus nõuda tagasi Tellijalt tellitud kogu kaup kuni kauba hinna täieliku tasumiseni.

3.9A Reklamatsiooni esitamise tähtaeg on 7 päeva peale kauba üleandmist Tellijale.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.1 väljastatakse tooted Laomaailm AS laost (Linamäe 2) või toimetatakse Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti teel eelnevalt kokku lepitud ajal. Tooteid tarnime Eesti Vabariigi piires ning vedajaks on DSV.

4.2. Suur osa e-poe tootevalikust on meie laos olemas ning toimetatakse kohale 2-5 tööpäeva jooksul. Tähtaega arvestatakse alates arve laekumisest.

4.3. Juhul, kui toode ei ole laost kohe saadaval, teatame pärast tellimuse tegemist eeldatava tarneaja (eritellimustega tooted võivad võtta aega 1…2 kuud). Kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Laomaailm AS ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressil 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.1. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja.
Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse.

4.4. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Laomaailm AS ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.5. Toodete vastuvõtmisel soovitame Teil toodete pakend ja kogus koheselt üle kontrollida ning pretensioonide korral märkida saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga või vigastatud tootest teatada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul e-posti aadressile info@storit.ee või Laomaailm AS kontakttelefonile 659 3050.

4.6. Laomaailm AS’il on õigus tühistada tellimus kui toode on laost otsa saanud või kui toode on sortimendist välja arvatud või e-poe tehnilise vea tõttu. Laomaailm AS jätab endale õiguse müügitehingust taganeda, kui e-müügi süsteemis on tekkinud ilmselge tehniline või inimlik viga, mille alusel tehingu täitmist ei saa tehingu pooled mõistlikult eeldada või mille täitmine ei ole Laomaailm AS-le võimalik. Tellimuse tühistamise puhul tagastab Laomaailm AS ettemakstud raha hiljemalt 14 päeva jooksul.

4.7 Kliendil on õigus pärast toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Veebipoe aadressile  info@storit.ee   vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ja oma arvelduskonto numbriga.

5. Garantii

Kõikidele AS Laomaailm poolt müüdavatele toodetele kehtib tootjapoolne garantii. Tavaliselt on selleks 12 kuud toote ostukuupäevast v.a. juhul, kui arvel on näidatud teisiti.

AS Laomaailm teostab kõikidele müüdud seadmetele (edaspidi Seadmed) garantiiremonti.

5.1 Vastutus ja garantii

Garantii sisaldab remonte ja tootmisdefektidega osade väljavahetamist. Garantii kehtib juhul, kui Seadet on regulaarselt hooldatud vastavalt tootja poolt antud juhistele. Soovituslik Seadme hooldussagedus on 1-2 korda aastas sõltuvalt seadme kasutuse sagedusest ning keskkonnatingimustest. Garantii kehtib juhul, kui Seadmel olevaid seerianumbreid pole muudetud ning Seade pole lahti võetud (plommid on puutumata). Garantii sisaldab väljasõidu tasu juhul, kui Seade on kohapeale installeeritud või kinnitatud.

5.2 Garantii ei hõlma rikkeid, mis on põhjustatud

Seadme ümberpaigutamisest ja muudest juhuslikest kahjustustest; Seadme hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest ja kasutamisest ning ülekoormamisest; Seadme paigaldus- ja kasutusjuhenditest ning ohutusnõuetest mittekinnipidamisest.

5.3 Garantii ei kehti

Kui Seadet on remontinud selleks volitamata isik või hooldusfirma; AS Laomaailmast sõltumatutel põhjustel (vandalismid, äike, vesi, tulekahju, pingemuutused vooluvõrgus, elektrostaatika, lühised, jms.); Kui Seadmes on kasutatud tootja poolt mitteaksepteeritud kulumaterjali (õlid, määrded).

5.4 Garantii ei sisalda

Seadme töötamise seisukohalt ebaoluliste vigade (kriimustused jms.) remonti ega normaalsest kulumisest tingitud osade vahetamist; Seadme puhastamist, hooldamist, kasutamise õpetamist; Seadme tarkvaravigadest põhjustatud vigade kõrvaldamist; lampide ja pirnide maksumust.

5.5 Meetmed rikke ilmnemisel

Rikke ilmnemisel garantiiajal peab Tellija viivitamatult teavitama rikkest AS Laomaailma. Teatada tuleb, millise tootega on tegemist (toote mudel, seerianumber), soetuse kuupäev (arve number), rikke iseloom võimalikult täpselt ning olukord, mille puhul rike ilmnes. Pärast garantiiaja möödumist ei saa viidata garantiiajal teatatud rikkele, kui seda pole kirjalikult fikseeritud. Ebaselgetes olukordades peab klient alati seoses remonditöödega ennekõike nõu pidama AS Laomaailmaga garantii ulatuse, võimaliku remontimiskohustuse ja selle üle, kas seadet saab remontida kasutuskohal või hooldustöökojas

6. Tagastamine

Vastavalt ELi tarbijaõiguste direktiivile on kõikidel füüsilistel isikutel õigus e-poest tehtud tellimusest loobuda 14 päeva jooksul, alates kauba kättesaamisest. Loobutud tellimuse eest kanname raha tagasi hiljemalt 14ne päeva jooksul ning tagastamisele kuulub ka algne tarnekulu. Loobumise õigus kehtib tavatoodetele. Tagastada ei saa kliendi soovil eritellimusel valminud tooteid, projektimüügi tellimusi ning tellimusi suurtele kogustele (soovitame kasutada sellisel juhul varianti “Küsi pakkumist”).

Tagastatav toode peab olema kasutamata, originaalpakendis ja komplektne. Enne tagastust kontakteeruge meie klienditeenindusega, et kokku leppida tagastuse üksikasjades. Tagastuskulud tasub ostja välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).

Kui seadusest tulenevalt ei kohaldu taganemisõigus juhul kui ostjaks on juriidiline isik, siis Laomaailm võtab vastutuse ka juriidilise isiku puhul. Kui tellitud kaup mingil põhjusel ei sobi, siis võta ühendust ja leiame alati sobiva lahenduse.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise lihtkirjana avaldus, ning saata see e-posti aadressile info@laomaailm.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

7. Pretensiooni esitamise õigus

Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast. Pretensioonide esitamise võimalusega perioodi esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@storit.ee või helistada telefonil: 659 3050.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

8. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid

9. Paigaldustingimused

Kui võtate meie kaudu ka paigaldusteenuse, siis kehtivad järgmised tingimused:

9.1. Kokkulepitud inventari paigaldusala peab olema kaupade saabumise hetkeks tühi ja võimaldatud ka vaba ala kaupade ladustamiseks. Paigaldajate kohustusse ei kuulu ala vabasamine kliendi kaupadest / prügist. Tööde alguse takistamisega on paigaldajal õigus küsida ootetundide eest eraldi tasu.

9.2. Kui tellitud montaažitöid kokkulepitud ajal alustada ei ole võimalik, peab sellest teavitama ette eelmisel tööpäeval. Etteteatamata tühi kohalesõit on tasustatav vastavalt hinnakirjale*.

9.3. Tööde tellija tagab kõik vajaminevad joonised. Jooniste või paigalduseks vajamineva informatsiooni puudumisel on õigus paigaldus koheselt katkestada, vältimaks edaspidiseid arusaamatusi. Kui joonistel olev info oli puudulik, siis juba tehtud tööde ümbertegemise kohustust paigaldajatel ei ole.

9.4. Kliendi kohusus on tagada ruumides valgustus ja eletktritoide 220V, käärtõstelavade paigalduse puhul 3 x 220/380 V. Kui tööde teostamine on välistingimustes või ruumid on eritemperatuuriga (-1 või külmem) peab sellest töövõtjat ette teavitama.

9.5. Klient või tööde tellija on kohustatud paigaldajaid informeerima seina- ja põrandasisestest torudest või kaablitest, mida on oht puurides vigastada. Samuti ebastandartsetest põranda või seinte kalletest, mis toovad tööde tegemisel kaasa lisaajakulu.

* Hinnakiri:

 •    ootetund 30 €+ km
 •    lisatööd kliendi soovil 30 € + km / h
 •    tühi väljasõit 35 €+ km (Tallinnast väljaspool lisandub kilomeetritasu 1 eur / km / üks suund)

Kuidas osta e-poest:

 • Laomaailma veebilehel logi sisse või registreeri ennast kasutajaks (see annab Sulle paremad hinnad). Lehe paremal ülaservas leiad koha, kus saad sisse logida/kasutajaks regsitreerida.
 • Vali välja sobiv toode.
 • Kui oled veendunud, et toode vastab Sinu soovidele, lisa see ostukorvi – nupp “Lisa korvi”. Hiljem saad “Ostukorv” nupule vajutades muuta/tühistada oma valikuid. Sinu ostukorv on Sulle kogu aeg näha lehe üleval paremas nurgas.
 • Kui oled mõne Laomaailma kampaania käigus saanud allahindluse kupongi, sisesta kupongi kood lahtrisse, mida näed ostukorvi vaates (alla vasakus servas).
 • Kui oled tooted välja valinud, siis liigu edasi valikule „Vormista ost“.
 • Vali tarneviis – Kas kasutad meie poolt valitud transporti / tuled ise järele
 • Täida ära Maksja andme kõik kohustuslikud lahtrid. Vali makseviis. Kui soovid maksta internetipangas, siis vali panga link, kus soovid ülekannet teostada. Saad kauba eest tasuda oma internetipangas või krediitkaardiga.
 • Kui andmed on korrektselt sisestatud ning oled tutvunud müügitingimustega, vajtuta nupul „Mine maksma”.
 • Peale tellimuse esitamist saadetakse Sulle tellimuse arve e-aadressile.

Kui soovid e-poe ostuprotsessi teha meie kaasabil, helista +372 6593050 ning aitame igal sammul!